MILJÖPOLICY

Miljö- och kvalitetspolicy Bra Bil

Volvo lifestyle image vacker barrskog i soluppgången

Vi har alla ett gemensamt ansvar för miljö och kvalitet i vår verksamhet

Miljö- och kvalitetsarbetet angår oss alla och bygger på samverkan mellan medansvariga, kunder, leverantörer och entreprenörer. Vårt arbete skall kommuniceras på ett öppet och faktabaserat sätt både externt och internt.

Genom att se helheten i vår verksamhet strävar vi efter att få nöjda kunder som återvänder till oss samt att förebygga och minimera de miljöbelastande effekter som vår verksamhet kan bidra till. Löpande skall ledningssystemet granskas för att bedöma fortsatt lämplighet.

Genom att bevaka utvecklingen inom branschen skall vi sträva efter ständiga förbättringar och förebyggande åtgärder. Vi skall löpande bevaka nya krav och lagar som ställs på vår verksamhet och göra nödvändiga förändringar inom ramen för ekonomiska och lokala förutsättningar.

Vi ska arbeta med ständig förbättring av verksamheten och miljö- och kvalitetsledningssystemet. Våra medansvariga ska genomgå kontinuerlig utbildning på våra produkter och miljökunskap. Var och en är ansvarig för att arbeta för att våra miljö- och kvalitetsmål uppfylls samt att aktivt arbeta för att minska föroreningar.

Bra Bil bedriver ett aktivt förbättringsarbete inom både miljö och kvalite

Bra Bil är miljö- och kvalitetscertifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001. Vi utför årligen interna och externa revisioner för att finna förbättringsmöjligheter inom miljö & kvalitet.

Dessa är de viktigaste punkterna i vårt ständigt pågående miljöarbete:

  • Att bevaka lagkrav och nya förordningar som berör vår verksamhet.
  • Sortera vårt avfall i största möjliga mån i nära samarbete med våra samarbetspartners.
  • Minska energi- och vattenförbrukning genom att hitta besparande åtgärder.
  • Beakta våra uppsatta miljöaspekter och miljömål vid investering och inköp av varor och tjänster.
  • Vi undviker engångsförpackningar i vår verkstadsproduktion.
  • Vi erbjuder renoverade originaldelar.
  • Utbilda samtliga i personalen fortlöpande inom miljö, till exempel utbildar vi våra medarbetare i Volvo Personbilars Miljökörkort.
  • Vi strävar efter att ständigt öka andelen miljöanpassade kemikalier i vår verksamhet.

Producentansvar

Vi på Bra Bil tar vårt producentansvar, vid köp av ny bil kan vi hjälpa dig att omhänderta din uttjänta bil. För mer info om vart du kan lämna in uttjänta bilar klicka här >>

Om oss

Bra Bil finns på åtta orter i Sverige: Göteborg, Landvetter, Upplands Väsby, Kungsängen, Vallentuna, Enköping, Bålsta och Bro. Vi säljer årligen över 4 000 nya bilar och 3 000 begagnade bilar. I våra verkstäder träffar vi dagligen hundratals kunder, vilket tillsammans med bilförsäljningen gör oss till en av Sveriges största Volvo, Renault och Daciahandlare.

Vår vision är att leverera service, produkter och upplevelser på en nivå som gör att vi blir en förebild inom svensk bilhandel.