FAQ

Bra Bil Business & Fleet

Volvo SUV lineup på en takparkering i staden

FAQ

Vanligaste frågor och svar gällande tjänstebil

 

*Med reservation för eventuella avvikelser/felskrivningar/förändringar.

Förmånsvärde och leasingtyper

Ramavtal

Ramavtal

Ramavtal är ett avtal som man också kan kalla för en generell överenskommelse som ligger till grund för framtida bilköp. Genom ett ramavtal kan företaget på ett enkelt sätt alltid få en och samma rabatt vid köp av nya bilar och tillbehör. Företaget erhåller en rabatt utifrån ordinarie listpris, i procent eller i en fast summa. Oftast är ett ramavtal rikstäckande vilket innebär att samtliga Volvo-, Renault- eller Daciaåterförsäljare ska tillhandahålla bilar med avtalade rabattsatser.

Vad är förmånsvärde?

Förmånsvärde

Om du använder en bil för privat bruk, som du har fått tillåtelse att disponera i en anställning eller i ett uppdrag, uppstår en skattepliktig förmån. Förmånsvärdet är den skattepliktiga förmånen att få disponera en tjänstebil privat. Förmånsbeloppet läggs på bruttolönen och skatten dras sedan utifrån det beloppet. Om arbetsgivaren dessutom står för drivmedlet för den privata körningen ska det också beskattas. Observera att resor till och från arbetet normalt räknas som privata resor.

Bilförmånen beräknas till marknadsvärdet enligt en schablon. Hur beräkningen görs framgår av Skatteverkets meddelande om värdering av bilförmån. Förmånsvärdet ska motsvara den besparingen.

Beräkning av förmånsvärde

På skatteverkets hemsida kan du enkelt beräkna förmånsvärdet för din bil. Sidan innehåller en snabbguide för beräkning av bilförmånsvärde som är enkel att följa och som utgår från bilmodell eller modellkod. Uppgifterna du behöver hittar du enkelt i Skatteverkets billistor. Därefter kan du klicka dig vidare till en enkel räknesnurra som heter Bilförmånsberäkning:

Beräkning av förmånsvärde

 

Nedsättning av förmånsvärdet

Miljöbilar:

Miljöbilar är i allmänhet dyrare i inköp än andra bilar. Genom de särskilda regler som finns för miljöbilar blir förmånsvärdet ändå i vissa fall väsentligt lägre för miljöbilar än för närmast jämförbara bilar. Arbetsgivaren kan själv, utan särskild ansökan till Skatteverket, sätta ned förmånsvärdet för miljöbilar.

 • El- och laddhybridbilar, som kan laddas från elnätet, samt gasbilar (ej gasol) ) justeras först till en jämförbar bil utan miljöteknik. Därefter sätts förmånsvärdet ner med 40 %, max 16 000 kronor.
 • Etanolbilar, elhybridbilar, som inte kan laddas från elnätet, och bilar som kan köras på gasol, rapsmetylester samt övriga typer av miljöanpassade drivmedel justeras enbart ner till jämförbar bil.

Reglerna är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2016.

Vilka bilar som är miljöbilar och vilka bilar som är närmast jämförbara med miljöbilarna framgår av tabell i Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån som du hittar mer om här.

Eventuell extrautrustning och uppgift om minst 3 000 mils körning i tjänsten tas med vid beräkning av förmånsvärdet för den närmast jämförbara bilen.

3 000-milsregeln:

Detta är en värderingsregel som innebär att förmånsvärdet, för den som kört minst 3 000 mil i tjänsten med förmånsbilen under ett kalenderår, bestäms till 75 % av fulla värdet. Regeln får användas utan särskilt beslut från Skatteverket.

Del av år/månad:

Bilförmånsvärdet ska sättas ned med en tolftedel för varje hel månad under inkomståret som förmånshavaren inte haft förmånen.

Betalning till arbetsgivaren:

Bilförmånsvärdet ska sättas ned med det belopp som förmånshavaren av sin nettolön lämnat i ersättning till arbetsgivaren för att få förmånen.

För ytterliga information besök Skatteverkets hemsida.

Finansiell leasing

När vi talar om leasing är det ofta finansiell leasing det handlar om. Här tar leasetagaren ett slags lån med bilen som säkerhet. Allt ansvar för restskuld och administration ligger hos leasetagaren.

Operationell leasing

En variant av leasing som blir allt vanligare är operationell leasing. Där är leasetagaren endast ansvarig för att betala en månadskostnad. Övriga kostnader står leasegivaren för. Gemensamt för de två alternativen är rätten att dra av 50 procent av momsen på månadshyran.

Total Cost of Ownership

Kostnader

Begreppet används för att beskriva den totala kostnaden av ägandeskapet. Den totala kostnaden för en bil innefattar bland annat inköp, restvärde, bränslekostnad, däckhotell, tvätt och så vidare. Genom att göra en noggrann TCO-kalkyl går det att spara pengar.

Ska ni köpa bilen eller dra av 50 procent av momsen genom att leasa den? Behöver ni kraftfulla förbränningsmotorer eller räcker det med elhybrider som ger skattefördelar? Behöver ni en hyrbil vid service eller har ni poolbilar? Fundera över vilka kostnader som är kopplade till er vagnpark. Det som ser bäst ut på pappret behöver inte vara det. Att tanka E85 är billigt, men drar samtidigt mer bränsle per mil än bensin. Små utgifter kan bli stora över tid. Var därför kritiska och noggranna när ni beräknar den totala kostnaden.

Moms

När man handlar varor och tjänster tillkommer moms. Så även vid köp av bilar och drivmedel mm. Innan man utökar sin fordonspark kan det därför löna sig att undersöka vilka eventuella avdrag som kan göras. Vid leasing eller hyra av personbilar har företag till exempel rätt att göra avdrag på 50 procent av momsen.

Restvärde

När ett företag införskaffar en ny bil är det viktigt att fundera över restvärdet. Det vill säga hur stor del av inköpspriset man får tillbaka vid en försäljning. Här är det viktigt att se till den totala kostnaden. Den bil som är billigast på sista raden är inte alltid densamma som är billigast vid inköp.

Vagnparksadministration

Olika mobilitetslösningar kräver olika mycket arbete. För några kan administrationen innebära hantering av skatt, försäkringar, böter, drivmedel, service, däckhotell samt inköp och avverkning av bilar. För andra att betala en samlingsfaktura per månad. Vad som passar bäst beror på organisationens uppbyggnad och resurser.

 

Balansräkning

Skulder och tillgångar

I balansräkningen redovisar företaget sina skulder och tillgångar. När det handlar om tjänstebilar påverkas balansräkningen när bilarna köps in av företaget. I vissa former av leasing, hyra och andra avtalsformer påverkar istället resultatet.

Bonus Malus, WLTP och övriga skatter samt regler

Vad är Bonus Malus

Bonus Malus är latin och betyder Bra eller Dåligt. Den 1 juli 2018 införs en ny fordonsskatt som kommer att omfatta alla nyregistrerade bilar under deras tre första år. Den nya skatten syftar till att minska koldioxidutsläppen i Sverige och i slutändan uppnå en fossilfri fordonsflotta. 1 januari 2020 baseras Bonus Malus på bilens WLTP-värde

Vad innebär nya lagen för WLTP?

Från och med den 1 september 2018 kommer nya bilars bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp att testas på ett nytt sätt. Den nya testmetoden, den så kallade körcykeln, heter WLTP. Det står för Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure. Metoden innebär ett nytt sätt att mäta bränsleförbrukning och utsläpp. Bland annat omfattar testet fler accelerationer och inbromsningar, pågår under längre tid och tar hänsyn till olika temperaturer samt bilens vikt med extrautrustning. Från och med 2020 kommer fordonsskatten att baseras på WLTP-värden

Vilka bilar gäller det

Nya personbilar klass I och II (husbilar), lätta bussar och lätta lastbilar. När det gäller personbilar klass II finns det ingen övre gräns på totalvikten. Ändringen gäller från och med den 1 juli 2018 och berör endast nya fordon som är påställda i vägtrafikregistret från och med det datumet.

 

Snabbkalkyl på utvalda modeller

 

kalkylblad

Vad innebär Bonus?

Bonus

Det nya systemet innebär att miljöanpassade fordon som har ett koldioxidutsläpp på 60g/km eller mindre premieras och får en bonus på upp till 60 000:- . Denna bonus minskar linjärt för varje gram CO2 bilen släpper ut – ner till 10 000 kr i bonus.

Bonusen kan högst utgå med 25% av bilens nypris. Bonus till företag kan högst uppgå till ett belopp som motsvarar 35% av prisskillnaden mellan bilens nypris och nypriset för närmast jämförbara bil om bilens nypris är högre än nypriset för den närmast jämförbara bilen.

Beräkna din Bonus

 

Vad innebär Malus

Malus

För diesel och bensindrivna bilar tas en förhöjd skatt ut de tre första åren från det datum bilen tas i bruk första gången (efter 1 juli 2018). Efter dessa tre år sänks skatten. Alla bilar har en grundavgift på 360 kr.

 • Bilar som släpper ut mer än 95 g/km får en koldioxidskatt på 82 kr/g.
 • Bilar som släpper ut mer än 140 g/km får en koldioxidskatt på 107 kr/g.
 • Dieselbilar har även ett miljötillägg på 250 kr och bränsletillägg på 13,52 kr/g.
 • Efter tre år sänks skatten till samma nivå som de bilar som släpper ut mellan 60-90 g/km.

Beräkna din fordonsskatt

 

Trängselskatt

Från och med 2018 blir alla förmånsbilister beskattade för sina privata resor när man passerar vägtullar etc. Hit hör även resor till och från jobbet. Förändringen gäller alla bilar oavsett ålder och bränsle. Här är det arbetsgivarens ansvar att redovisning av trängselskatt är korrekt gentemot skatteverket, samt arbetstagarens ansvar att redovisa sina tjänsteresor.

IFRS 16 - Nya redovisningsregler

Företag som upprättar sin årsredovisning enligt IFRS kommer från och med den 1 januari 2019 inte längre kunna dela upp sin leasing i operationell och finansiell. Istället kommer tillgångar och skulder att redovisas i balansräkningen i båda fallen. Är du osäker på vilka regler som gäller hos er kan du kolla med er revisor.

Ta kontroll över er företagsmobilitet

Utvärdera ert behov

Marknaden för företagsmobilitet håller på att förändras. Det som tidigare var begränsat till leasing eller köp av bil har idag utökats till bilpooler, hyra utan bindningstid och kollektivtrafik. Innan du bestämmer dig för att utöka din fordonspark kan det därför vara bra att se över era möjligheter. Genom att utvärdera hur ert behov av mobilitet ser ut idag, vad det får kosta, vilka regler som gäller och hur ni planerar inför framtiden kommer kommer era alternativ att bli tydliga. Troligtvis kommer det hjälpa er att hitta en lösning som passar er verksamhet bättre

En förmån och ett arbetsredskap

Vi reser olika långt, olika mycket och med olika färdmedel. För vissa är mobiliteten ett viktigt arbetsredskap, för andra en löneförmån. Vilken lösning som är bäst för er beror därför på vilka behov ni har. Någon fast modell som alltid funkar finns det alltså inte. Er uppgift blir därför att undersöka vilket grundbehov ni har och hur ni löser situationen när belastningen ökar. Dessutom behöver ni fundera över vilka krav på tillgänglighet ni har och vad ni är beredda att betala för. I många fall är en kombination av flera alternativ den bästa lösningen.

Totalkostnad eller inköpspris?

Kostnader

Oavsett transportsätt kostar det något att förflytta människor och utrustning. Beroende på vilka alternativ ni väljer kommer det att belasta er verksamhet på olika sätt. Här är det viktigt att se till helheten. Det vill säga alla kostnader som är kopplade er mobilitet. För en bil kan det handla om inköp, finansiering, restvärde, service, reparation, bränslekostnad, däckhotell, tvätt, försäkring, vägskatt, vägtullar, förmånsadministration och så vidare. Flera av dessa kostnader är fasta och påverkas inte av hur mycket eller lite era bilar används. En låg månadskostnad kan snabbt bli dyr om bilen inte används i samma utsträckning som det var tänkt. Här hade en mer flexibel lösning utan bindningstid varit att föredra trots en högre månadskostnad.

Risker och möjligheter

Att utvärdera vilket alternativ som är mest lönsamt kräver långsiktighet. Innan ni bestämmer er bör ni undersöka hur er verksamhet kommer att påverkas och vilka konton som kommer att belastas. Fordon som binder kapital skulle exempelvis kunna bli en belastning vid en eventuell expansion. På samma sätt skulle ett lång leasingkontrakt kunna bli en belastning vid en eventuell nedskärning. Men med en stark balansräkning och bra konjunktur skulle leasing troligtvis vara ett bra alternativ. Det handlar helt enkelt om att planera för framtiden och vara uppmärksam på förändringar. Utgå därför från er verksamhet och låt behoven styra era alternativ. I detta läge finns det varken rätt eller fel – bara olika sätt att möta framtiden på.

Följ alltid regelboken

Regelboken

Att komma fram till en lösning är mer än att tillfredsställa verksamhetens behov. Det är också att uppfylla de regler och riktlinjer som kan finnas. Dessa kan innefatta allt från miljö till arbetsergonomi och säkerhet. Den lösning som fungerar bäst är därmed den kombinationen av behov och regler uppfyller flest önskemål och krav.

Begrepp, nyheter och regler

När det kommer till företagsmobilitet finns det många begrepp, nyheter och regler att hålla reda på. Här får du svar på vad Bonus Malus faktiskt betyder, vilka fördelar det finns med bildelning och vad huvudregeln kan innebära för ditt företag.

Transportsätt

Det går att förflytta människor på många sätt. Beroende på vilken lösning ni väljer kan det bli billigt eller dyrt, riskfritt eller risktagande, lätthanterligt eller administrativt. Här har du fem transportsätt att använda i tjänsten.

Köp av fordon

Att köpa personbilar är oftast inte ett lönsamt alternativ. Anledningen är att man sällan har rätt att dra av någon moms på bilen. Ett undantag är bilar som ska användas för taxiverksamhet, körkortsutbildning, uthyrningsverksamhet, transport av avlidna i begravningsverksamhet samt återförsäljning i bilhandel.

Lång- och korttidshyra

Hyra

Ett närbesläktat begrepp till leasing är hyra. Genom att hyra bil slipper man långa avtal och får samtidigt möjlighet att anpassa sin fordonspark efter behov. Det innebär att man kan byta modell, skaffa en bil extra eller lämna tillbaka sin bil om behovet minskar. Dessutom kan man välja att lämna över all administration till hyrbilsföretaget och endast betala en fast månadskostnad.

Bilpool

Ibland kan det löna sig att dela. Här hyr, köper eller ansluter företaget sig till en bilpool. På så sätt kan ett antal bilar användas gemensamt av de anställda. Lösningen är flexibel och passar företag som inte ställer speciella krav på utrustning. Med en bilpool behövs någon form av bokningssystem, det finns olika lösningar på hur man kan sköta administration och underhåll internt eller köpa de tjänsterna.

Till företag som endast gör kortare resor någon gång per vecka kan en extern bildelningstjänst vara aktuell. Här betalar man endast för de gånger man använder bilen och slipper samtidigt bilar som står still och kostar pengar när de inte används.

Kollektivtrafik

För att resa kollektivt i tjänsten finns t ex företagskort. Med kortet betalar man för resan och fakturerar därefter kostnaden. Upplägget kräver en del planering och administration men kan innebära besparingar när det kommer till transportkostnader. Här är det viktigt att se till helheten då tillgänglighet och ökad restid också kan ses som kostnader.

Taxi

Att använda taxi är en flexibel lösning som likt kollektivtrafiken kräver administration. De anställda kan förflytta sig utan att behöva fundera över parkering, bränsle eller trängselskatt. Däremot är det kostsamt vid längre resor – vilket gör att det ofta kombineras med andra lösningar.

Har du koll på dessa begrepp?

Huvudregeln

Alla som kör en förmånsbil ska enligt den s.k. huvudregeln betala för sitt drivmedel. Skulle arbetsgivaren stå för drivmedelskostnaden ska den anställde beskattas för det bränsle som förbrukas vid privat körning.

Körjournal

Att föra journal över hur bilar används är att rekommendera. Det är nämligen lagkrav på att kunna visa hur bilarna har använts gentemot Skatteverket.

Alkolås

Genom att installera ett alkolås måste föraren göra ett utandningstest för att starta bilen. Denna extrautrustning påverkar inte förmånsvärdet utan räknas som en skattefri extrautrustning.

Telematik

Genom telematik får företag bättre koll på sina fordon. Det går bland annat att föra körjournal, analysera rutter och undersöka körbeteende. Dessa data kan sedan användas för att minimera bränsleförbrukning, effektivisera ruttplanering, hålla koll på var fordon befinner sig, generera automatiska körjournaler och förbättra körbeteendet genom olika incitament. Telematik är ett användbart verktyg som hjälper er att maximera produktiviteten och öka säkerheten i er vagnpark.

 

Autonom körning

Våra bilar blir allt mer uppkopplade och smarta. Kameror och sensorer hjälper oss att bromsa, styra, parkera och varna för olika situationer. En utveckling som bidrar till ökad trafiksäkerhet.

eCall

Den 1 april 2018 blir det krav på eCall-teknik i alla nya bilar. Vad det innebär är att bilen automatiskt skickar plats- och statussignaler till räddningstjänsten vid en eventuell olycka.

Volvo On Call

Vad är Volvo On Call

Volvo On Call -appen är en tilläggstjänst som du som kund abonnerar på. Abonnemanget består av vägassistans-, nödhjälp- och trygghetstjänster. Vilka tjänster som ingår i abonnemanget kan variera beroende på region.

Genom Volvo On Call-systemet har du tillgång till utbildad servicecenter-personal som dygnet runt är redo att skicka lämplig hjälp till din position vid nödsituationer eller då du stött på problem ute på vägarna.

Volvo On Call ingår dessutom stöldvarning ifall någon försöker bryta sig in i din bil och det går även att spåra din Volvo med hjälp av GPS om den har blivit stulen.

Många av funktionerna i Volvo On Call-appen går även att kontrollera via smarta klockor

NYHET: Volvo On Call som standard

Från och med modellår 2020 är Volvo On Call standard i alla Volvomodeller på den svenska marknaden.

Assistans- och nödhjälpstjänster

Med hjälp av GPS-positionering och GSM/3G-teknik är Volvo On Call redo att hjälpa dig, dygnet runt, om du råkar ut för en nödsituation eller om du får problem med din bil. För information om hur du får tillgång till assistans- och nödhjälpstjänster.

Trygghetstjänster

Genom att utrusta din bil med Volvo On Call, ökar du din trygghet. Med hjälp av GPS-positionering och GSM-teknik är Volvo On Call ett kraftfullt verktyg om du utsätts för bilstöld och samtidigt din hjälp i nöden om du inte har tillgång till dina bilnycklar.

Fjärrstarta kylan eller värmaren på bilen

Fjärrstart av bil (ERS – Engine Remote Start) tillåter dig att via Volvo On Call-appen starta bilen för att kyla ned eller värma upp din bil innan du använder den.

Fjärrstarta bilen

Med Fjärrstart av bil (ERS) är det möjligt att kyla ned eller värma upp bilen under 1-15 minuter. Då den angivna tiden har passerat stängs bilen av. Observera att det är ditt ansvar att följa lokala miljöföreskrifter och lagar. För mer information om hur du använder Fjärrstart av bil (ERS), se Volvo On Call-app: Hantera fjärrstart av bil.

Det går att starta bilen med ERS-funktionen i Volvo On Call-appen två gånger i rad, sedan måste bilen startas på ordinarie vis innan det går att starta via Volvo On Call-appen igen.

Tillgänglighet

Uppvärmning via Fjärrstart av bil (ERS) finns tillgängligt för bilar utrustade med Volvo On Call som uppfyller nedan listade krav.

Bilmodell:

XC40, XC40 Twin Engine, XC60, XC60 Twin Engine, XC90, XC90 Twin Engine, S90, S90 Twin Engine, V90, V90 Twin Engine

Modellår

2016 och senare

Växellåda

Automatväxel

Fjärrstart av motor (ERS) finns tillgänglig på följande marknader: Albanien, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kanada, Kazakstan, Kina, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, Moldavien, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, Tjeckien, Tyskland, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Vitryssland, Ukraina, Ungern och USA.

 

OBS

När är det lagligt och säkert att använda Fjärrstart?

 • När bilen är under uppsikt.
 • När bilen inte står i ett slutet, oventilerat utrymme – avgaserna kan skada både människor och djur allvarligt.
 • När personer eller husdjur inte befinner sig i eller kring bilen.
 • När du tar hänsyn till lokala/nationella bestämmelser kring tomgångskörning.
 • När du tar hänsyn till lokala/nationella bestämmelser kring ljudnivån när din Volvos motor är igång.

Hantera körjournal på ett smidigt sätt

Volvo On Call-appen kan automatiskt skapa en körjournal som ger dig överblick över dina bilresor. Den här artikeln beskriver hur du hanterar körjournalen. Till exempel hur du grupperar resor, slår av körjournalen eller hur du exporterar en resa.

Aktivera eller avaktivera körjournal

Körjournalen kan slås på/av från din Volvo On Call-app, se instruktioner nedan.

Instruktioner

Logga in i din Volvo On Call-app och välj fliken Mer.

 1. Välj Appinställningar.
 2. Välj inställningar för Körjournal.
 3. Välj att slå på/av din körjournal.När din körjournal är aktiverad kan alla användare som är kopplade till ditt konto se de resor som görs med din Volvo. Resor gjorda de senaste 100 dagarna sparas. Om körjournalen avaktiveras slutar din Volvo att skicka information om nya resor. Ingen av de telefoner som är kopplade till ditt konto kommer att kunna se några nya poster i journalloggen.Observera att existerande resor inte raderas om körjournalen slås av.

 

Exportera körjournal

Det går att överföra uppgifterna från körjournalen till andra format. Denna funktion kan till exempel användas för att skapa omkostnadsrapporter för företaget. Det lagras information om de resor som gjorts med din Volvo de 100 senaste dagarna. För att inte gå miste om information om resor som är äldre än 100 dagar, rekommenderas att exportera körjournalen till din e-post.

Instruktioner

 1. Logga in i din Volvo On Call-app och välj fliken Bil.
 2. Välj Körjournal.
 3. Markera den eller de resor du vill exportera.
 4. Tryck på e-postsymbolen.
 5. Du har nu möjlighet att skicka journalloggen som en Excel-fil, CSV-fil eller textfil. Filen kan öppnas på datorn med program som till exempel Microsoft Excel, Apple Numbers, Google Docs eller OpenOffice.org Calc.
Kategorisera resor

I vyn med körjournalen är det möjligt att kategorisera dina resor enligt Arbete, Privat eller Okategoriserat. Resorna kan filtreras utifrån kategorier och du kan också välja vilka resor som ska visas utifrån tidsintervall.

Ta bort resa från körjournal

Instruktioner

 1. Logga in i din Volvo On Call-app och välj fliken Bil.
 2. Välj Körjournal.
 3. Markera den eller de resor du vill ta bort.
 4. Välj soptunnesymbolen längst upp i vyn och tryck på Radera.Om du har flera konton kopplade till en bil ser alla samma vy från Volvo On Call-dataservern. Det innebär att om du tar bort en resa, ändrar namn eller grupperar resor i en telefon, slår detta igenom för alla användare som informationen visas för.
Namnge resor

Du kan ge dina resor namn och lägga till anteckningar till dem, se instruktioner nedan.

Instruktioner

 1. Logga in i din Volvo On Call-app och välj fliken Bil.
 2. Välj Körjournal.
 3. Markera den resa du vill redigera.
 4. Tryck på Titel och namnge resan.
 5. Tryck på Anteckning om du vill lägga till information (t.ex. hur mycket du fick betala när du tankade).

Kom igång med Volvo On Call

Volvo On Call är ett inbyggt assistanssystem som tillsammans med en app ger dig möjlighet att kontrollera din Volvo på distans. Den här artikeln beskriver hur du kommer igång med Volvo On Call och Volvo On Call-appen. Nedanstående information gäller endast bilar av årsmodell 2017 och senare, samt XC90 och XC90 Twin Engine, utrustade med Volvo On Call.

För bilar av årsmodell 2012-2016 (ej XC90 och XC90 Twin Engine) se Kom igång med Volvo On Call

Innan du hämtar din Volvo On Call-bil

Volvo On Call är ett fabrikstillval då du köper en ny Volvo. Innan du hämtar din nya Volvo med Volvo On Call hos din återförsäljare är det bra om du har laddat ned Volvo On Call-appen och testat den i demoläget. Demoversionen låter dig utforska de flesta funktionerna och ger kunskap om hur appen används. Du hämtar appen gratis från Apple AppStore eller Google Play.

Tillgängliga appfunktioner

De appfunktioner som finns tillgängliga kan variera beroende på vilken Volvomodell du har och vilken mobil enhet du använder. För mer information, se Tillgängliga Volvo On Call-appfunktioner per Volvomodell och Volvo On Call – Kompatibla enheter.

Aktivera Volvo On Call

Innan du hämtar din nya Volvo aktiverar återförsäljaren Volvo On Call. Samtidigt skapas och skickas en automatiskt genererad PIN-kod för Volvo On Call till dig. PIN-koden används av säkerhetsskäl för att identifiera dig som ägare av din Volvo (eller annan godkänd person, såsom en familjemedlem) och kan fungera som en bilnyckel. För mer information om PIN-koden, se Volvo On Call PIN-kod.

Skapa Volvo ID och anslut Volvo On Call-appen till din Volvo

För att använda Volvo On Call behöver du ett Volvo ID. Har du inte redan ett behöver du skapa ett, se Skapa och registrera ett Volvo ID . Efter att du har skapat ett Volvo ID behöver du ansluta Volvo On Call-appen till din bil, se Anslut Volvo On Call-appen till din Volvo.

Vid köp av begagnad Volvo med Volvo On Call

Om du köpt en begagnad Volvo med Volvo On Call är det viktigt att radera data från den tidigare ägaren och lägga till dina egna uppgifter för att tjänsten skall fungera. Besök en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att få hjälp med detta. För mer information, se Volvo On Call – ägarbyte.

 

OBS

För att kunna använda Volvo On Call-appen krävs följande:

 • Din Volvo är av årsmodell 2012 eller senare och är utrustad med Volvo On Call.
 • Du har ett giltigt Volvo On Call-abonnemang.
 • Din Volvo har ett giltigt Volvo On Call-abonnemang. Om du är osäker på om du eller din Volvo har ett giltigt Volvo On Call-abonnemang, besök närmsta auktoriserade Volvoåterförsäljare.

Volvo on Call kräver ett Volvo ID

Volvo ID är ett personligt login som består av ett användarnamn (e-mailadress) och ett lösenord. Volvo ID används vid inloggning till en rad uppkopplade tjänster från Volvo.

Skapa ett personligt Volvo ID

För att skapa ett Volvo ID måste du registrera en e-postadress och följa anvisningarna i bekräftelsemeddelandet som skickas till dig.

På följande sätt kan du skapa ett Volvo ID:
 1. Via din Volvo
 2. Via Volvo On Call-appen
 3. Via din personliga webbplats Min Volvo
 4. Via din Volvoåterförsäljare som kan hjälpa dig att skapa ett Volvo ID på din begäran

Om du väljer att skapa, eller redan har skapat, ett Volvo ID genom något annat tillvägagångssätt än genom Volvo ID-appen i bilens centerdisplay, behöver du också registrera ditt Volvo ID till bilen för att få tillgång till alla funktioner.

Att tänka på vid skapandet av ett Volvo ID:

Av säkerhetsskäl finns ett antal krav som behöver uppfyllas när du väljer användarnamn och lösenord vid skapandet av ett Volvo ID.

Användarnamn: Användarnamnet måste vara en giltig e-postadress som du har access till.
Längden på e-postadressen får inte överskrida 60 tecken totalt.

Lösenord: Lösenordet ska bestå av minst åtta och maximalt 20 tecken.
Det ska innehålla stora bokstäver (A-Z), små bokstäver (a-z) och siffror (0-9).
Det går även att använda vissa specialtecken (# $%! & ’* + ? – / = ^ _ `{|} ~).

Läs mer om Volvo ID

 

Hur ansluter jag Volvo on Call till min Volvo

Anslut Volvo On Call till din Volvo

Den här proceduren ska utföras i bilen (från förarsätet), se instruktioner nedan.

Instruktioner

 1. Se till att bilen står på en plats med mobiltäckning och att din mobila enhet har internetanslutning.(OBS: Om din bil är utrustad med både Sensus Connect och Volvo On Call, säkerställ att Bilmodem inte är valt som internetkälla i infotainment-systemet. Om det är valt kommer du inte att kunna fullfölja steg 5 nedan och då inte heller ansluta Volvo On Call-appen till din bil.)
 2. Säkerställ att du har din fyrsiffriga Volvo On Call PIN-kod (Volvo On Call PIN-kod), ditt Volvo ID (Skapa och registrera ett Volvo ID ) och bilens VIN eller registreringsnummer tillgängligt innan du börjar. Volvo ID kan skapas vid inloggning i Volvo On Call-appen.
 3. Sätt dig i din bil med din mobiltelefon och slå på tändningen i bilen. Starta inte bilens motor.
 4. Logga in i Volvo On Call-appen med ditt Volvo ID och följ sedan instruktionerna i appen.
 5. Bekräfta kopplingen mellan appen och din bil genom att trycka snabbt en gång på On Call-knappen i taket på din bil (håll inte inne knappen).
 6. Du kan nu börja använda Volvo On Call-apptjänsterna.

OBS När meddelandet om att du ska trycka på On Call-knappen visas i Volvo On Call-appen, vänta i några sekunder innan du trycker för att säkerställa att bilen är i verifieringsläge.

Volvo On Call – ägarbyte

Om du köper en begagnad bil som är utrustad med Volvo On Call är det ett par steg du behöver utföra innan du kan använda Volvo On Call-tjänsterna. Stegen beskrivs i den här artikeln.

Begagnad bil med Volvo On Call

Om du har köpt en begagnad bil med Volvo On Call, följ instruktionerna nedan.

 Instruktioner

 1.  Kontakta din Volvoåterförsäljare. Du behöver identifiera dig som ägare av bilen.
 2.  Om det inte redan gjorts kommer återförsäljaren att radera den tidigare ägarens information och ersätta denna med dina kontaktuppgifter. Vid köp av en Volvo On Call-bil överförs den återstående tiden av den förre ägarens abonnemang till köparen. Din Volvoåterförsäljare upplyser dig om status på din bils Volvo On Call-abonnemang. Du hittar även denna information i Volvo On Call-appen under Volvo On Call-abonnemang genom att välja fliken Bil och sedan trycka på Visa detaljer.
 3. Din återförsäljare kommer att automatgenerera en Volvo On Call-PIN via e-post eller SMS. Spara PIN-koden på en säker plats.
 4.  Skapa ett Volvo ID och anslut Volvo On Call-appen till din bil, se Kom igång med Volvo On Call.
OBS

PIN-koden för Volvo On Call används vid vissa av Volvo On Call-tjänsterna t.ex. när du ska avsluta ägande av en bil eller ta bort andra användare som är anslutna till bilen. Genom att ange PIN-koden bevisar du att du är behörig användare. Du bör skydda och komma ihåg koden på samma sätt som andra PIN-koder.

Sälja en bil med Volvo on Call

Sälja en bil med Volvo On Call
Du ska inte ändra eller radera ditt Volvo ID om du säljer din bil, ditt Volvo ID är personligt. Du behöver dock avsluta bilägandet och kopplingen mellan Volvo On Call-appen och din Volvo samt radera all personlig användardata från din bil. Följ instruktionerna nedan.

Avsluta bilägandet och kopplingen mellan Volvo On Call-appen och din bil
 1.  Logga in i din Volvo On Call-app. Om du inte har tillgång till Volvo On Call-appen, kontakta din Volvoåterförsäljare och berätta att du vill sälja din bil.
 2.  Välj fliken Mer.
 3.  Klicka på Anslutna bilar.
 4.  Välj den aktuella bilen.
 5.  Under Avsluta bilägandet, välj Jag äger inte längre denna Volvo och skriv sedan in din Volvo On Call PIN-kod. Genom att göra detta raderas din användarhistorik, din körjournal och övriga användarkonton.
 6.  Kontakta din Volvoåterförsäljare som raderar dina kontaktuppgifter i sina system.

Om du har möjlighet, informera din köpare att han/hon bör kontakta en auktoriserad Volvoåterförsäljare för att återaktivera Volvo On Call och uppge sina kontaktuppgifter. Volvo On Call kommer att vara aktivt tills abonnemanget löper ut.

Ägarbyte vid byte av land

Om du köper en bil och importerar den till ett annat land bör du vara noga med att besöka en återförsäljare i det land du köper bilen, som ska radera all kunddata i sina system. I det land dit du importerar bilen besöker du återigen en återförsäljare och följer instruktionerna under ’Begagnad bil med Volvo On Call’.

Om oss

Bra Bil finns på åtta orter i Sverige: Göteborg, Landvetter, Upplands Väsby, Kungsängen, Vallentuna, Enköping, Bålsta och Bro. Vi säljer årligen över 4 000 nya bilar och 3 000 begagnade bilar. I våra verkstäder träffar vi dagligen hundratals kunder, vilket tillsammans med bilförsäljningen gör oss till en av Sveriges största Volvo, Renault och Daciahandlare.

Vår vision är att leverera service, produkter och upplevelser på en nivå som gör att vi blir en förebild inom svensk bilhandel.

Kontakta oss

Förmånsvärde, WLTP, bonus/malus och andra vanliga frågor