Reservdelar och Grossist

Reservdelar

Volvo Originaldelar Oavsett om du väljer Volvo för dess säkerhet, kvalitet, miljömässighet, design, bekvämlighet eller körglädje vill du alldeles säkert att din Volvo ska förbli en Volvo. Och det blir den bara om den servas professionellt med Volvo Originaldelar, de enda delar som kan leva upp till samma kompromisslösa löften som bilen själv håller. En Volvo innehåller mer än 5000 delar av högsta kvalitet. Samtliga är gjorda för att passa in i sitt sammanhang och samtestade med resten av bilen. Helt enkelt delar som får din Volvo att fungera optimalt. Om någon av dem skulle behöva bytas ut rekommenderar Volvo att du ersätter delen med en Volvo Originaldel. Det är nämligen bara vid användning av Volvo Originaldelar vi kan garantera både delarnas funktion och säkerhet. Auktoriserade Volvoverkstäder tillhandahåller alltid Volvo Originaldelar


Grossisten

En affär för framtiden som ger dig arbetsro i verkstaden. En av Volvohandelns starkaste fördelar som leverantör är att vi kan stötta dig på alla plan i verksamheten. Som leverantör har vi större möjlighet än någon annan att se till dina aktuella behov, från komplett sortiment och teknisk kompetens till verkstadslayout och produktionsutrustning. Tillsammans med oss står du bättre rustad att möta den framtid som väntar, med snabba tekniska förändringar, ökat antal modellvarianter och nya bildelar.